IRIS-studien vill ta fram effektiv metod för gravida med övervikt

Övervikt eller fetma under graviditet kan leda till komplikationer för både mamman och barnet. IRIS-studien är ett forskningsprojekt för att gynna en hälsosam vikt under graviditeten. 

I Stockholms län har mer än var tredje kvinna övervikt eller fetma när hon skrivs in i mödrahälsovården. 

– Vi vill ta fram en effektiv metod för mödrahälsovården där gravida med övervikt eller fetma kan få hjälp att göra varaktiga förändringar i sina mat- och rörelsevanor, säger Helena Bjermo, forskare och projektledare för studien.

Stöd att ändra vanor

IRIS är en forskningsstudie där gravida kvinnor med övervikt har möjlighet att få stöd i att ändra sina mat- och rörelsevanor för en hälsosam vikt. Genom att samarbeta med mödrahälsovården kan fler deltagare få stöd genom IRIS-studien.

– De allra flesta vet hur man äter och rör sig hälsosamt men många upplever svårigheter att göra själva förändringarna, säger Helena Bjermo. Metoden ger möjlighet för kvinnorna att hitta sina egna strategier och nya förhållningssätt till mat och fysisk aktivitet. 

Deltagarna får utifrån sina egna förutsättningar och mål möjlighet att samtala kring sina mat- och rörelsevanor. De får även möjlighet till återkoppling på sina mat- och rörelsevanor.

Främja viktnedgång efter förlossning

IRIS-studien är en randomiserad kontrollerad studie som bedrivs i Stockholms län och är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Syftet är att studera om och när motiverande samtal (MI) är mest effektivt för att förhindra kraftig viktuppgång under graviditet och främja viktnedgång efter förlossning hos kvinnor med övervikt eller fetma.

Publicerad 2016-01-25

Kontaktperson: Helena Bjermo