Kan regeringar lagstifta bort ojämlikhet i hälsa?

Den 18 september 2018 hålls det andra seminariet i seminarieserien Stockholm Public Health Lectures. Seminariet "Can Governments implement fair health? An ethical take on Swedish public health policy" ger en etisk synvinkel på den svenska folkhälsopolitiken.

Tisdagen den 18 september bjuder Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, tillsammans med  Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting, in till det andra seminariet i seminarieserien Stockholm Public Health Lectures.

Om seminarieserien

Seminarieserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet, och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik, och hålls av internationellt ledande experter.

Folkhälsoproposiotion

Under seminariet: "Can Governments implement fair health? An ethical take on Swedish public health policy" kommer etiska aspekter av folkhälsa och ojämlikhet i hälsa att diskuteras, med anknytning till regeringens proposition God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (Prop 2017/18:249).

Föreläsare

Föreläser under seminariet gör:

  • John Coggon, professor i juridik vid Law at University of Bristol Law School, Honorary Member, UK Faculty of Public Health, och  Co-Director, Centre for Health, Law, and Society.
  • Anna Månsdotter, docent, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Läs mer och anmäl dig till seminariet här.

Publicerad 2018-07-12