Kartor för att presentera kommundata inom folkhälsoområdet

Webbplatsen Kartportalen är ett samarbete inom landstinget om geografiska informationssystem (GIS). Utifrån statistik inom olika ämnesområden kan kartor tas fram för län eller kommuner. 

Webbplatsen Kartportalen lanserades år 2012 som ett första steg mot närmare samarbete kring GIS‐frågor inom folkhälsoområdet, regionplaneringen och hälso‐ och sjukvården.

Kartportalen erbjuder möjligheten för bland annat landstings- och kommunanställda att ladda ner kartskikt med olika områdesindelningar, som går att använda med egna data. Exempelvis kan kartskikten användas för att ta fram föreskriven antibiotika eller förekomst av psykisk ohälsa inom länet eller kommunen. Visuella verktyg förbättrar förståelsen av data och kan därför också vara viktiga hjälpmedel i en beslutsprocess.

Kartskikten är främst avsedda för tematiska kartor i rapporter, presentationer och webbapplikationer, som omfattar både indelningar inom Stockholms län och riket. Skikten är i shape-format och fungerar med de flesta kartprogram. Grundläggande kunskaper om kartprogram behövs för att använda sig av kartskikten.

Om Kartportalen

Syftet med Kartportalen är att informera om det arbete med geografiska informationssystem (GIS) som bedrivs inom olika delar av landstinget.

Kartportalen är ett samarbete mellan Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Tillväxt och regionplaneförvaltningen (TRF), Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSF), Trafikförvaltningen (TF), Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Smittskydd Stockholm, Enheten för katastrofmedicinsk beredskap (EKB), landstingets fastighetsbolag (Locum) samt Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan (FUT).

 

Publicerad 2015-12-18