Kort sammanfattning av Folkhälsorapport 2015

I slutet av 2015 presenterade CES Folkhälsorapport 2015. Rapporten innehåller en aktuell beskrivning och analys av hälsoläget i Stockholms län. Nu publiceras även en kort sammanfattning.

Sammanfattningen är baserad på Folkhälsorapport 2015, och ska ses som en förlängd och kompletterande sammanfattning jämfört med den som återfinns i rapporten.

I sammanfattningen återfinns vissa utvalda avsnitt som exempelvis depression och ångest samt övervikt och fetma. Den innehåller även en kortare avslutande del kring insatser.

Publicerat 2016-03-09

Publicerad 2016-03-09