Kupol bjuder in till seminarium

Den 31 augusti bjuder Kupol (Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande) in till en seminarieeftermiddag med presentation av resultat från studien och föreläsningar inom området ungas hälsa och lärande.

Kupolstudien är ett stort nationellt forskningsprojekt som drivs av forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur den pedagogiska och sociala miljön i skolan påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Seminariet hålls den 31 augusti i Widerströmska huset i Solna. Seminariet är främst riktat till personal på skolor som medverkar i studien men är även öppet för andra. Seminariet är kostnadsfritt. 

Program

13.00 - 13.10 Introduktion. Rosaria Galanti.

13.10 - 13.40 Skolmiljö och mental hälsa i tidiga tonåren – en longitudinell studie i Sverige (Kupol). Presentatör: Rosaria Galanti.

13.40 - 14.20 Malmaskolans arbete med att förstärka elevhälsan. Presentatör: Johan Hallberg.

14.20 - 14.50 Epigenetik vid psykisk ohälsa i Kupol. Presentatör: Catharina Lavebratt.

14.50 - 15.20 Paus med fika.

15.20 - 15.50 Positive youth development: new ideas and insights about adolescents' strengths. Presentatör: Laura Ferrer-Wreder.

15.50 - 16.20 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Presentatör: Elena Raffetti.

16.20 - 16.30
Avslutning. Rosaria Galanti.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet på adress elin.arno@ki.se

Publicerad 2016-08-16

Information om seminariet

Datum: 31/8 2016

Tid: kl. 13.00-16.30

Plats: Inghesalen, plan 2, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Solna

Anmälan: sker till elin.arno@ki.se