Nu lanserar vi Folkhälsokollen – ett unikt webbverktyg för lokal översikt

I mitten av december lanserar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) Folkhälsokollen, som gör det möjligt att på kommun- och stadsdelsnivå i Stockholms län se hur livsstil, hälsa och levnadsförhållanden utvecklas över tid och jämföra olika områden med varandra.

Folkhälsokollen är unik i sitt slag då den på kommun- och stadsdelsnivå visar data inom olika hälsoområden och visualiserar dem. Verktyget kan på ett enkelt och lättmanövrerat sätt kan ge stöd i kommunernas och stadsdelarnas arbete och planering. Det är tillgängligt för alla som är intresserade, via webbsidan folkhalsokollen.se som öppnar den 15 december.

Överskådlig och lättillgänglig

– Vi har märkt att folkhälsostrateger, tjänstemän och politiker i kommuner och stadsdelar har saknat överskådlig och lättillgänglig information om hälsa och sådant som påverkar hälsan i befolkningen. Nu samlar vi data på ett och samma ställe, säger Sara Fritzell, projektledare för Folkhälsokollen.

Visar skillnader mellan områden

Det finns stora skillnader i hälsa mellan olika områden i Stockholms län, beroende på hur levnadsförhållanden och levnadsvanor är fördelade. På folkhalsokollen.se samlas data om hälsa, vård, levnadsförhållanden, levnadsvanor, demokrati och demografi, för olika åldrar och sociala grupper. Även tillgång till samhällsservice ska inkluderas inom kort.

– Informationen om hälsa blir nu mer interaktiv och lättillgänglig än tidigare. Vi har arbetat mycket med användarvänlighet och enkelhet. Det ska vara lätt att ta fram informationen och göra jämförelser. Informationen är anpassad efter dator och surfplatta men går också att ta del av via mobilen, säger Nils Larsson, CES, som utvecklat tjänsten.

Folkhälsokollen utvecklas på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting och är en del av Folkhälsoguiden.

Publicerad 2017-01-31

Kontaktperson