Leda implementering på ett effektivt sätt

Aktuell forskning kring ledarskap vid implementering summeras i ett nytt informationsmaterial som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, tagit fram.

Informationsmaterialet Leda implementering – vilka beteenden ökar chanserna för att lyckas? summerar aktuell forskning kring ledarbeteenden som visats vara effektiva för framgångsrik implementering av nya metoder. Informationsmaterialet innehåller även konkreta exempel för hur chefer praktiskt kan tillämpa effektiva ledarbeteenden i praktiken.

Informationsmaterialet ligger även till grund för ett metodstöd som Enheten för implementering, CES, erbjuder första och andra linjens chefer inom hälso- och sjukvården i Stockholms län under våren 2016. Metodstödet syftar till att öka och förbättra chefers ledarskap vid implementering för att främja implementeringsarbetet i den dagliga verksamheten.

Ytterligare information och anmälan kan du ta del av under Informationsmaterial och Metodstöd för chefer.

Kontakt

Har du frågor, skriv till implementering.slso@sll.se.

Publicerad 2015-09-11