Ny rapport om levnadsvanefrågor i patientenkäter

Trenden visar att allt fler patientenkäter inom Stockholms läns landsting kommer att innehålla frågor om levnadsvanorna fysisk aktivitet, matvanor, tobaksbruk samt riskbruk av alkohol.

En ny arbetsrapport som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tagit fram visar att andelen vuxna patienter inom olika vårdgrenar som svarat jakande på frågan om huruvida de tillfrågats om levnadsvanor i samband med besök i hälso- och sjukvården varierar mellan 13–63 procent. Utifrån de vårdområden som undersökts 2012 förefaller genomgående färre kvinnor än män ha blivit tillfrågade av levnadsvanor.

Publicerad 2014-06-26