Nu finns en manual till En frisk skolstart

Nu finns en manual och en lärarhandledning för genomförande av En frisk skolstart. Syftet med de två publikationerna är att visa hur man kan genomföra ett föräldrastödsprogram i skolan för att främja bra mat- och rörelsevanor hos barnen.

Föräldrar och lärare kan tidigt vara med och skapa goda vanor i barns liv. En frisk skolstart är ett program för att stödja föräldrar att främja bra matvanor och fysisk aktivitet bland barn.

Program i tre delar

En frisk skolstart har utvecklats och utvärderats i Stockholms läns landsting och involverar både föräldrar, elevhälsan och lärare i förskoleklassen.

Programmet har tre delar:

  1.  informationsmaterial till föräldrar och en föräldraträff 
  2. Motiverande samtal för föräldrar samt  
  3. klassrumsaktiviteter för barnen.

Manualen vänder sig till projektgruppen i skolan, till exempel hälsoteamet, som ska genomföra programmet. 

Lärarhandledningen är tänkt att vara ett stöd för lärare och pedagoger i genomförandet av en av programmets tre delar; Klassrumsaktiviteter för barnen i förskoleklass.

Publicerad 2017-01-03

Kontaktperson