Tre filmer presenterar Metodstöd i implementering

Enheten för implementering och utvärdering, inom Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), har sedan 2013 erbjudit utbildningen Metodstöd i implementering. Nu finns metodstödet presenterat i tre filmer.

Enheten för implementering och utvärdering har sedan 2013 erbjudit en utbildning i implementering - Metodstöd i implementering. Den bygger på aktuell forskning om förändringsarbete och implementering och ger konkreta verktyg för implementering av till exempel en riktlinje eller ett handlingsprogram.

Oavsett vad du implementerar kan du använda det strukturerade arbetssätt som Metodstödet innebär.

Tre filmer

Nu har CES tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort tre filmer om metodstödet. 

I de tre filmerna görs en kort presentation av Metodstödet i implementering. Du kan följa de övningar som ingår. Ett tillhörande arbetshäfte finns också att ladda ner. Tanken är att filmerna kan ge inspiration på vägen. För dig som är i behov av mer stöd kan utbildningen Metodstöd i implementering vara ett alternativ.

 Är du intresserad, kontakta gärna oss på implementering.slso@sll.se

Publicerad 2017-09-20