Migration och hälsa tema för Stockholm Public Health Lectures

Välkommen till en föreläsning inom serien Stockholm Public Health Lectures den 13 februari. Temat för föreläsningen är migration och hälsa.

Den 13 februari 2019 bjuder Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, in till föreläsningen Universal healthcare access in an era of migration. Föreläsningen är en del av Stockholm Public Health Lectures.

Föreläsningen kommer att diskutera hur olika migrationsmönster påverkar tillgången till hälsovård och hur migrationen påverkar universell hälso- och sjukvårdspolitik och praxis. Eftersom migrationsmönstrena förändras och blir alltmer komplexa, skapar de nya utmaningar i hälso- och sjukvårdssystemen.

Föreläsare

  • Prof Hannah Bradby, professor i medicinsk sociologi vid Uppsala universitet, med särskild expertis på området mångfald, vård och hälsa
  • Dr Dominik Zenner, ”Senior Advisor” för migration- och hälsofrågor vid enheten ”Migration Health” på det regionala kontoret för EEA, EU och NATO, International Organization for Migration

Moderator: Christina Dalman, Professor i psykiatrisk epidemiologi, institutionen för folkhälsovetenskap och enhetschef vid Enheten för psykisk hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Om Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på aktuella frågor inom folkhälsoområdet samt frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Efter varje tillfälle är alla deltagare välkomna att delta i ett mingel med lättare förtäring och dryck. Stockholm Public Health Lectures hålls två gånger per termin.

Anmäl dig till föreläsningen här >.