Morgondagens vård och hälsa i fokus på Medicinska riksstämman

Stockholms läns landsting deltar på Medicinska riksstämman den 3-4 december på Stockholm Waterfront. Årets tema är "Morgondagens vård och hälsa - utmaningar och möjligheter".

Idag, 3 december, startar Medicinska riksstämman med två intensiva dagar med fokus på kunskapsutbyte och nätverkande för läkare och kollegor. Årets tema "Morgondagens vård och hälsa" sätter fokus på framtidens vård med dess utmaningar och möjligheter.

I det omfattande programmet finns Stockholms läns landsting, SLL, representerade som utställare och föreläsare.

Urval ur programmet:

  • YAM, Youth Aware of Mental health – Ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga i Stockholms län. Föreläsare: Birger Forsberg och Marie-Louise Söderberg.
  • Folkhälsan i Stockholms län – möjligheter och utmaningar. Presentation av Folkhälsorapport 2015. Föreläsare: Anton Lager.
  • Hur beaktas jämlikhet i vårdens stöd till hälsofrämjande levnadsvanor? Maria Rosaria Galanti, Bo Buström, Finn Rasmussen, Henna Hasson
  • Regionalt vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor i Stockholms län – stöd för att hjälpa patienter att ändra sina levnadsvanor. Föreläsare: Matthias Lidin.
  • REGASSA. Resultat från randomiserad klinisk prövning gällande internetbehandling och fysisk träning i primärvården. Viktor Kaldo, Yvonne Forsell, Catharina Strid, Ingemar Petersson, Nils Lindefors.

Publicerad 2015-12-03