Nu öppnar vi Elevhälsoportalen för skolor och förskolor

Elevhalsoportalen.se är en ny webbplats som stödjer skolor och förskolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skol- och förskolemiljön. 

Elevhälsoportalen riktar sig till alla skolor och förskolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete.

– Att verka för god miljö och goda vanor under uppväxttiden är bland det bästa man kan göra för att främja framtida hälsa, säger Rosaria Galanti, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som har lett arbetet med portalen tillsammans med enhetschef Tom Bellander, Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och enhetschef Gergö Hadzlacky, Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) samtliga vid Stockholms läns landsting.

– Här har förskolan och skolan viktiga roller. Mycket tyder också på att barn och ungdomar som mår bättre också presterar bättre i skolan. Det är en fråga vi ska följa upp i projektet

Vad är Elevhälsoportalen?

På Elevhälsoportalen har vi sammanfattat aktuell forskning om hälsofrämjande insatser i skol- och förskolemiljön och delat in dem i olika hälsoområden. Insatserna baseras på systematiska kartläggningar av effektiva strategier och deras hälsoeffekter. Materialet är framtaget särskilt för förskola och grundskola, men kan också användas av gymnasieskolor.

Skolor och förskolor kan med hjälp av webbplatsens material och verktyg på ett enkelt sätt:
1. kartlägga behov med hjälp av behovsenkäter
2. ta del av portalens evidensbaserade insatser
3. genomföra valda insatser
4. följa upp det hälsofrämjande arbetet

Det är kostnadsfritt att skapa ett konto och få tillgång till webbplatsens material och verktyg.

Utvecklad av experter och forskare

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Stockholms Läns Landsting i samarbete med Karolinska Institutet.

Publicerat 2016-03-14

Publicerad 2016-03-14

För mer information

Välkommen att kontakta enhetschef Rosaria Galanti, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). 

Telefon: 08-123 371 65