Nu startar Sveriges första innovationstävling mot stillasittandet

En av de stora hälsoutmaningarna är att vi rör oss betydligt mindre idag än för bara 100 år sedan. ”Att sitta är det nya röka”, menar många. Innovationstävlingen Shine Competition 2017 hoppas finna de innovativa lösningar som vänder trenden.

Nyligen presenterade Centrum för idrottsforskning en rapport som visar att bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationerna om daglig fysisk aktivitet.

– I ett hållbart samhälle blir människor inte sjuka av otillräcklig fysisk aktivitet, säger Tomas Bergenfeldt, projektledare och en av initiativtagarna till nätverket FAHS – Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen som arrangerar tävlingen Shine Competiotion 2017.

Aktivera problemlösare

Shine Competition 2017 är den första svenska innovationstävlingen med fysisk aktivitet i fokus. Syftet är att uppmärksamma problemet med stillasittande och aktivera problemlösare från alla delar av samhället med målet att finna lösningar med potential påverka hälsan hos många. Bakom tävlingen står  ett flertal universitet, organisationer och företag.

En av dem som stöttar tävlingen är Ola Skinnarmo, en av Sveriges främsta äventyrare med ett flertal expeditioner bakom sig:

– Jag har själv ingen idrottsbakgrund. Min uthållighet kommer från att jag alltid gått och skidat i naturen. Sen barnsben har jag gått, jag hade inte varit den jag är idag om jag inte älskat att gå. Idag vet jag också att det farligaste som finns är att inte gå alls. Att bli stillasittande.

Stillasittande kan ge allvarliga följder

Att barn och unga rör för litet på sig kan ge allvarliga följder som depression, diabetes typ 2 och sömnstörningar. Längre fram i livet ökar det risken för stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet. Detta är idag forskarsamfundet helt överens om.

– Fysisk aktivitet är helt enkelt en fråga om liv och död. Det är positivt att regeringen satsar mer på idrott i skolan. Men den extra timmen räcker inte långt när hela vårt samhälle utformats för en stillasittande livsstil. Det är dags att ta problemet på allvar, säger Tomas Bergenfeldt.

Premierar bidrag som fokuserar på barn och unga

Shine Competition 2017 premierar tävlingsbidrag som tar sikte på barn och unga. Vinnarna får dela på 100 000 i prispengar och får fortsatt stöd att realisera sin lösning, till exempel genom utbildning, coaching och affärsnätverk. Tävlingsbidrag ska vara inlämnade senast 8 september. Prisutdelning sker 4 november i samband med European Public Health Conference på Stockholmsmässan.

Publicerad 2017-05-29