Nu uppdaterar vi Folkhälsokollen

Hur mår Stockholm och hur ser hälsoläget ut om man jämför mellan boende i de olika kommunerna och stadsdelarna? Nu uppdaterar vi Folkhälsokollen för en aktuell överblick av hälsan i Stockholms län.

I mitten av juni uppdateras Folkhälsokollen, folkhalsokollen.se, med ny data. Samtidigt kompletteras sidan med nya indikatorer, inom bland annat barnhälsa och psykisk hälsa.

– Bland annat har indikatorer för depression och ångest, köpkraft i barnfamiljer och vaccinationsgrad tillkommit. Det är områden som är angelägna för många och som vi hoppas kan vara till hjälp i folkhälsoarbetet i Stockholms län, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, projektledare för Folkhälsokollen.

Ger snabb överblick

Folkhälsokollen är ett webbverktyg som gör det möjligt att snabbt och enkelt få överblick över hur levnadsvanor, hälsa och levnadsförhållanden är fördelade och utvecklas över tid i Stockholms kommuner och stadsdelar.

I Folkhälsokollen kan man lätt jämföra områden med varandra, visualiserat i kartor och diagram. Man kan även läsa mer om valda indikatorer och se hur de fördelar sig på kön, ålder eller utbildningsnivå.

– Genom att titta på hur hälsoläget utvecklats över tid, inom olika hälsoområden, kan man se geografiska skillnader i Stockholms län. När hälsan kan kartläggas på det här sättet ökar möjligheterna att hitta insatser för att förbättra hälsan – på områdesnivå i Stockholms län, säger Joanna Stjernschantz Forsberg.

Ger enkel tillgång till data

Verktyget, som drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), inom Stockholms läns landsting, syftar till att tillgängliggöra den stora mängd av data och kunskap som finns idag. Verktyget presenterar aktuell kunskap om hälsa och faktorer som påverkar hälsan i kommuner och stadsdelar i Stockholms län, samlat på ett lättanvänt sätt. Det kan användas som ett sätt att snabbt skaffa sig en övergripande bild av lokala förutsättningar och trender över tid. Verktyget ger ett bra underlag för planering och uppföljning och en grund för dialog.

Publicerad 2017-06-14

Kontaktperson

Joanna Stjernschantz Forsberg

Projektledare Folkhälsokollen