Ny folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting på remiss

Folkhälsopolicyn är ett styrande dokument som ska användas som verktyg vid planering och uppföljning i all landstingsfinansierad verksamhet. Under februari 2016 skickas förslag till ny folkhälsopolicy ut på remiss.

Landstingets styrdokument för folkhälsa ska förnyas. Under 2015 startade en översyn av de båda gällande styrdokumenten; Folkhälsopolicy och Handling för hälsa. Arbetet har nu resulterat i ett förslag till ny folkhälsopolicy. Förslaget är ute på remiss inom landstinget under februari månad. Remissen har också gått till tre kommuner och ett par patientorganisationer. Synpunkter på förslaget kan lämnas även av andra aktörer än de inbjudna.

Yttranden på remissen ska ha inkommit till Hälso- och sjukvårds­förvaltningen senast den 7 mars 2016. Synpunkter som lämnas vid senare datum kommer inte att kunna beaktas i den fortsatta bearbetningen av dokumentet.

Publicerad 2016-02-11

Yttranden skickas till:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

eller till registrator.hsf@sll.se

Var god ange diarienummer HSF 1411-1571 i svaret.

Vid frågor om remissen kontakta Cecilia Lindvall, 08-123 131 83 eller Birger Forsberg, 08-123 131 95.