Ny rapport: Folkhälsoarbete i Stockholms län

Stockholms läns landsting, SLL, är medlemmar i nätverket Healthy Cities. I uppdraget, som koordineras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, ingår att rapportera om vad som sker i regionen av betydelse för befolkningens hälsa.

Healthy Cities arbetar för att göra hälsa till en central fråga för städernas politiska och sociala dagordning och genom att skapa en stark rörelse för folkhälsa på lokal nivå. Ett av målen med Healthy Cities är också att sprida kunskap om det arbete som pågår genom att utbyta erfarenhet och skapa möjligheter för lärande.

Rapporten lyfter fram och ger en kort beskrivning av inrapporterade projekt som ger uttryck för ambitionen med Healthy Cities. De projekt och aktiviteter som beskrivs i rapporten är från olika verksamheter i Stockholms län med fokus på bland annat hälsosam livsstil, vårdande och stödjande miljöer och hälsosam stadsmiljö och stadsplanering.

– Beskrivningen av projekten ger konkreta exempel på vad folkhälsoarbete innebär. Det handlar om olika målgrupper, bland annat mot barn och föräldrar i projektet En frisk skolstart och till tjänstemän i den offentliga sektorn med projektet Cykelstrategin, säger Maria Wikland, folkhälsovetare och ny koordinator för Healthy Cities.

Stockholms läns landsting är medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk Healthy Cities och det arbetet koordineras från CES. I uppdraget ingår att årligen rapportera till WHO (World Health Organization) med exempel på vad som sker i regionen av betydelse för befolkningens hälsa. 

– I år var vi på konferens i Kuopio, Finland. Där var det ett stort intresse för det arbete som sker i Stockholms län. Genom att deltagare från olika delar av Europa träffas kan vi utbyta och sprida våra erfarenheter inom folkhälsoarbetet, säger Sara Fritzell, hälsoforskare och tidigare koordinator för Healthy Cities.

Publicerad 2015-12-16

Kontaktperson: Maria Wikland