Ny rapport från WHO sätter fokus på övervikt och fetma hos barn

Världshälsoorganisationen, WHO publicerade i januari rapporten Ending Childhood Obesity. Den innehåller en rad rekommendationer som syftar till att vända den trend som innebär att barn under fem år blir överviktiga och feta.

WHO menar att utvecklingen av barns övervikt och fetma har gått åt fel håll globalt, även om en viss stagnation kan ses i höginkomstländer som Sverige. Trots detta behövs nya grepp för att vända utvecklingen och minska social ojämlikhet i övervikt och fetma. WHO poängterar att inga enskilda interventioner löser problemet utan det är nödvändigt med ett helhetsgrepp tvärs över alla politikområden.

Lyfter sex områden

Rapporten lyfter fram sex områden för handling:

  1. Insatser som främjar hälsosamma matvanor och minskar intag av sötade drycker hos barn och ungdomar
  2. Insatser för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande hos barn och ungdomar
  3. Insatser inom mödravården för bland annat ökad övervakning av övervikt
  4. Insatser för att främja amning och för hälsosam mat, rörelse och sömn för barn i förskoleåldern
  5. Insatser för att skapa hälsosamma skolmiljöer och kunskaper om hälsa, nutrition och fysisk aktivitet under skolåren
  6. Familjebaserad behandling av barn med övervikt och fetma.

För varje område finns rekommendationer på global, nationell, regional och lokal nivå, totalt 36 stycken. Bland annat föreslås beskattning av sötade drycker, vägning under graviditet, främja amning och riktlinjer för skolmåltider. 

Handlingsprogram övervikt och fetma

Föreslagna evidensbaserade åtgärder i Stockholms läns landstings handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020 (HPÖ) ligger helt i linje med de som nämns i WHO:s rapport och handlingsprogrammet lyfter även fram svenska studier som visar goda resultat.

 

Publicerad 2016-03-21