Ny webbplats sätter ytterligare fokus på folkhälsan i Stockholm

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, lanserar en ny modern webbplats.

Syftet med den nya webbplatsen är att presentera Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, verksamhet och organisation inom Stockholms läns landsting.

– Med CES nya webbplats får vi ännu större möjlighet att nå ut till fler och berätta om vår verksamhet. Min förhoppning är också att den ska sätta landstingets viktiga folkhälsoarbete än mer i fokus, säger Cecilia Magnusson, verksamhetschef CES.

Förutom kontaktuppgifter till medarbetare innehåller den nya webbplatsen också information om de projekt och samarbeten som sker tillsammans med myndigheter, kommuner samt högskolor och universitet.

Inom CES bedrivs utveckling och utbildning inom folkhälsoområdet där kunskapsspridning sker via webbplatsen Folkhälsoguiden och med telefonbaserat individstöd genom Sluta-Röka-Linjen och Alkohollinjen, samt SkolmatSverige, ett webbaserat verktyg för att mäta skolmåltidens kvalitet.

Publicerad 2016-02-10

För ytterligare information

Cecilia Magnusson, verksamhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 
Telefon: 08-123 371 77, e-post: cecilia.magnusson@sll.se

Fredric Ripe, enhetschef kommunikation, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. 
Telefon: 08-123 372 10, e-post: fredrik.ripe@sll.se