Nytt projekt ska minska ensamhet bland äldre

Ensamhet bland äldre orsakar ett betydande lidande för den drabbade, med försämrad livskvalitet som följd. Projektet ”Tidig upptäckt av upplevd ensamhet” ska förenkla tidig identifiering av ensamhet och hjälpa äldre att få ett rikare socialt liv.

Ensamhet kan försämra livskvaliteten

Alla människor behöver ett sammanhang och att känna gemenskap. Därför driver Akademiskt primärvårdscentrum (APC) och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) projektet ”Tidig upptäckt av upplevd ensamhet”. Projektet är en del av regeringens strategi för psykisk hälsa och syftar till att ge äldre personer nya sociala kontakter med förankring i deras lokala område.

– Bland äldre personer innebär upplevd ensamhet ett stort lidande som får konsekvenser för livskvaliteten i flera avseenden. Genom att tidigt upptäcka ensamhet kan psykisk, social, existentiell och fysisk hälsa främjas i den här gruppen, säger Pernilla Siljehag som leder projektet.

Trots de kända effekterna är kunskapen om upplevd ensamhet bland hemmaboende äldre som har kontakt med primärvården i Sverige svag. Det saknas också evidensbaserade metoder för att upptäcka och arbeta strukturerat inom primärvården för att motverka ensamhet bland äldre.  

Samarbete med vård, kommuner och civilsamhälle

I projektet samarbetar APC och CES med vårdcentraler, kommuner och civilsamhället. Genom ökad samverkan kan primärvården fånga upp äldre personers upplevelse av ensamhet och på ett strukturerat sätt guida vidare till sociala aktiviteter.

Den äldre personen som deltar får svara på frågor i ett bedömningsformulär. Vid upptäckt av upplevd ensamhet erbjuds en insats som börjar med ett bedömningssamtal på vårdcentralen. Tillsammans med en distriktsköterska utarbetar den äldre personen en plan för att påbörja sociala aktiviteter utifrån dennes egna intressen. Sedan görs en uppföljning efter tre respektive sex månader.

– Målet är att uppnå ett långsiktigt fungerande arbetssätt i svensk primärvårdskontext och därmed bryta den farliga ensamheten och främja ett rikare socialt liv bland äldre, säger Pernilla Siljehag.

Under hösten påbörjas projektet ute i verksamheterna och personer som är 65 år eller äldre och vill delta ska nu rekryteras vid de fyra vårdcentralerna och tre kommunerna som medverkar.  

Kontakt

Vill du veta mer om projektet ”Tidig upptäckt av upplevd ensamhet”? Kontakta projektledare Pernilla Siljehag på pernilla.alencar-siljehag@sll.se

Du kan också kontakta en av de medverkande vårdcentralerna: Boo vårdcentral, Östra vårdcentralen, Hässelby vårdcentral, Forums vårdcentral.

Publicerad 2020-09-25