Nytt regionalt vårdprogram om hälsofrämjande levnadsvanor

Stockholms läns landsting presenterar nu ett regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor. Vårdprogrammet utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Eurobarometern 2013, som är baserad på intervjuer med cirka 20 000 personer från hela Europa, visade att svenskarna motionerar mest i Europa. Hela 70 procent av svenskarna motionerar minst en gång per vecka – men vi sitter också mest still. Varje timma framför tv:n förkortar livet med 22 minuter hos män och kvinnor över 25 år.

Hälsofrämjande insatser sparar liv och pengar

Hur vi lever påverkar vår hälsa i hög grad. Studier har visat att hälsofrämjande insatser skulle kunna förhindra fyra av fem hjärtinfarkter. Dessutom beräknas hälsofrämjande insatser ge kostnadsbesparingar på cirka 9 000 kr per patient.

Utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Stockholms läns landsting presenterar nu ett regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor. Vårdprogrammet utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna rör tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Stöd i det dagliga arbetet

Vårdprogrammet riktar sig i första hand till vårdgivare inom öppen- och slutenvård, beslutsfattare och politiker. Det ska även kunna läsas av patientorganisationer och invånare i Stockholms läns landsting. Vårdprogrammet stödjer vårdgivaren i det dagliga arbetet med förändring av levnadsvanor.

Publicerad 2015-04-09

Kontaktperson: Processledare Christina Walldin, Stöd för evidensbaserad medicin, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen.