Ojämlika förutsättningar att skydda sig mot covid-19 

Stockholmarna har olika förutsättningar att följa allmänna råd och skydda sig mot covid-19. Inkomst är den socioekonomiska faktor som har tydligast koppling till risk att dö i sjukdomen. En annan viktig faktor för utsatthet av smitta är yrke och möjligheten att arbeta hemifrån. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Covid-19 drabbar ojämlikt 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) har släppt en ny rapport om samband mellan socioekonomiska faktorer och risken att dö i covid-19.

Som i stort sett alla folkhälsoproblem har covid-19 drabbat sociodemografiska grupper ojämlikt. Utöver män har äldre personer, individer med lägre socioekonomisk status, individer födda i vissa länder och vissa bostadsområden drabbats hårdare än andra. 

Inkomst en viktig faktor

Rapporten visar att inkomst är den socioekonomiska faktor som har tydligast koppling till risk att dö i covid-19. Högre inkomst kan öka förutsättningarna att skydda sig mot smitta.

– Det skulle till exempel kunna bero på att det är svårare för den med lägre marginaler att avstå arbete, bunkra mat, handla på udda tider, handla i luftiga butiker eller undvika kollektivtrafik. Det pekar andra studier på, säger Anton Lager, enhetschef på hälsoläge och vårdbehov vid CES.

Inkomst kan också ha en indirekt effekt på ökad risk att dö i covid-19 på så sätt att trångboddhet är vanligare bland låginkomsttagare. Bland femtedelen i Stockholms län med lägst inkomst har 14 per 10 000 individer dött i covid-19. Motsvarande antal bland femtedelen med högst inkomst är 2,6 per 10 000 individer.

– Vi ser påtagliga skillnader mellan inkomstgrupper som är både anmärkningsvärda och svåra att förklara. Hushållsstorlek och trångboddhet förklarar en del av sambandet, men inte hela, säger Anton Lager.

Stort utrymme för andra vågen

En annan viktig faktor är yrke, framför allt möjligheten att arbeta hemifrån. Rapporten visar att personer som inte kan arbeta på distans är särskilt utsatta, och risken har varit extra hög för dem som arbetar inom vård- eller äldreomsorg. Däremot är sambandet mellan risk att dö i covid-19 och utbildning svagt.  

– Tillsammans pekar våra fynd om olika socioekonomiska faktorer på att stockholmarna förstått och velat anpassa sig och sin exponering, men på grund av smittspridningen i området och dålig ekonomi inte alltid kunnat, säger Anton Lager. 

Nu har andra vågen slagit in mot Stockholm. Sedan tidigare har uppskattningsvis en av sju stockholmare haft viruset. 

– Det ger tyvärr stort utrymme för den andra vågen. Man måste betrakta den stora merparten vuxna som potentiellt smittsamma eller mottagliga för viruset. Så det här är fortsatt ett problem för oss alla, oavsett inkomst eller ålder, säger Anton Lager. 

Fler rapporter om covid-19 

Rapporten ingår i en serie rapporter där CES kartlägger utvecklingen av coronapandemin, analyserar riskfaktorer som bidrar till allvarligt sjukdomsförlopp samt identifierar särskilt drabbade eller riskutsatta grupper inom befolkningen. Analysarbetet görs i samarbete med Smittskydd Stockholm och leds av avdelningen för kunskapsutveckling vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Det här är den andra rapporten i serien.  

Publicerad 2020-11-19