Kroppsliga sjukdomar förkortar livslängden för personer med schizofreni

Personer med schizofreni har mellan 12–15 år kortare livslängd än befolkningen i övrigt. Undersökningar visar att schizofreni är den psykiatriska sjukdom som är förknippad med högst dödlighet som en följd av samsjuklighet i olika kroppsliga sjukdomar.

Odiagnosticerade kroppsliga sjukdomar är en av orsakerna till att personer med schizofreni har en förkortad livslängd. Den viktigaste orsaken är högre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar men också cancer som i sin tur delvis är orsakad av att sjukdomarna inte diagnosticeras i vården. Rökning, stillasittande och ogynnsamma levnadsvillkor bidrar till ökad sjukdomsutveckling liksom biverkningar av antipsykotiska läkemedel.

Eftersom personer med schizofreni har mycket kontakt med sjukvården borde det finnas goda möjligheter till ökad diagnostik av sjukdomar. Existerande vårdprogram innehåller rekommendationer till hur vården kan förebygga uppkomsten av sjukdomar genom regelbundet återkommande undersökningar, förebyggande läkemedelsbehandling och stöd till förändrade levnadsvanor.

Rapporten syftar till att öka kunskapen om, och därmed ökad uppmärksamhet på, kroppsliga sjukdomar bland personer med långvariga psykiatriska tillstånd.

Publicerad 2017-04-03

Kontaktperson