Metodstöd från CES gav positiva förändringar i implementering

Under 2016 har enheten för implementering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) genomfört två omgångar av metodstöd i implementering för verksamheter inom omvårdnad i Solna stad. Utvärderingen efter metodstödet visade positiva förändringar i verksamheternas framgång i implementering.

Enheten för implementering slutrapporterade i februari projektet metodstöd i implementering inom omsorgsförvaltningen till politikerna i omvårdnadsnämnden i Solna stad.

Närmare 100 deltagare

Metodstödet genomfördes om fem halvdagstillfällen samt ett halvdagspass för enbart chefer. Under vår- respektive höstterminen deltog 20 enheter med närmare 100 deltagare.
Alla enheter inom förvaltningen hade erbjudits att delta i metodstödet under 2016 och utvärderingen visade positiva förändringar i verksamheternas framgång i implementering efter deltagandet.

Positiva deltagare

Mycket positiva synpunkter kom också från de som deltagit.
– Jag kommer att använda metoden, det spelar ingen roll vilket ämne det är, säger en av de nöjda deltagarna.
Henna Hasson, enhetschef på enheten för implementering på CES är också nöjd.
– Det är roligt att se att utvärderingen visade så bra resultat, säger hon.

 

Foto: Mårten Åhström, från metodstödstillfälle i Solna 30 november 2016.

Publicerad 2017-03-08