Preventionspaketet – ett samlat stöd till kommunernas arbete för att minska ojämlikheten i hälsa och öka jämställdheten

Länsstyrelsen Stockholms lanserar nu Preventionspaketet – ett samordnat stöd som spänner över områden som ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), våld i nära relationer, föräldrastöd, integration m.m.

Insatserna riktar sig till nyanlända och asylsökande barn/ungdomar och deras föräldrar, då det är inom dessa grupper kommunernas behov av stöd är som störst just nu. Det övergripande syftet med Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att bidra till bättre förutsättningar för att minska ojämlikheten i hälsa och öka jämställdheten.

Publicerad 2016-04-15