Professor Olle Lundberg ordförande för kommissionen för jämlik hälsa

Idag presenterade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström direktiv och ordförande för kommissionen för jämlik hälsa.

I regeringsförklaringen slog statsministern fast målet om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. En viktig del i att arbeta mot målet är den kommission för jämlik hälsa som nu tillsätts.

Olle Lundberg, som utsetts till kommissionens ordförande, är forskare inom området ojämlikhet i hälsa och leder forskningen vid CHESS (Centre for Health Equity Studies) som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Olle Lundberg har bland annat deltagit i flera internationella arbeten kring jämlikhet i hälsa i samverkan med sir Michael Marmot. Han har även varit ledamot i Sociala rådet 2008-2010 och Välfärdskommittén 1999-2001. 

Kommissionens övriga ledamöter kommer att utses de kommande veckorna.

Publicerad 2015-06-04