Program hjälper kommuner att ta fram egna folkhälsorapporter

Med programmet Folkhälsa – Stockholm kan kommuner och stadsdelar ta fram egna folkhälsorapporter. Under hösten har Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, arrangerat utbildningar och workshop för kommuner i Stockholms län. 

Peeter Fredlund håller i workshop med medarbetare från kommuner i Stockholms län.

Programmet Folkhälsa – Stockholm är baserat på den kartläggning över levnadsvanor och hälsa i Stockholms län som ges ut som en folkhälsorapport vart fjärde år. Under hösten har en introduktion i programmet hållits med anställda på kommuner i Stockholms län.

– Tanken med Folkhälsa – Stockholm har varit att skapa ett verktyg för bland andra utredare och folkhälsoplanerare för att snabbt kunna ta fram data från Stockholms läns landstings folkhälsoenkäter från år 2002, 2006, 2010 och 2014, säger Peeter Fredlund, dataansvarig för SLL:s folkhälsoenkäter.

Kommuner kan ta fram egna folkhälsorapporter

Utifrån den statistik som finns i programmet Folkhälsa – Stockholm kan kommunerna göra egna analyser och planera insatser utifrån ut det ser ut i deras kommun. 

– Bara med några musklick kan man få fram de tabeller och diagram man behöver. Ett annat användningsområde är att snabbt kunna ta fram information till beslutsfattare, media och allmänheten, säger Peeter Fredlund.

Vid två tillfällen under december har en workshop arrangerats där deltagarna, utifrån egna erfarenheter och genom praktiska exempel, diskuterat hur de kan arbeta vidare med kartläggningen i sina kommuner och ta fram egna folkhälsorapporter.

Om programmet Folkhälsa - Stockholm

Underlaget i programmet Folkhälsa - Stockholm är baserat på den kartläggning av levnadsvanor och hälsa i Stockholms län som sedan 2002 har gjorts vart fjärde år. Med hjälp av programmet går det att ta fram tabeller och diagram som beskriver hälsoläget för olika delar av Stockholmsbefolkningen. Varje kommun/stadsdel kan erhålla en gratislicens på begäran.

Publicerad 2016-01-19

Kontaktpersoner: Peeter Fredlund och Peter Guban