Regeringen anordnade temadagen "Samling för jämlik hälsa"

Socialdepartementet höll den 3 februari en temadagen "Samling för jämlik hälsa" med bakgrund i regeringens mål om att inom en generation sluta de påverkbara hälsoklyftorna.

Regeringens mål är att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. En kommission för jämlik hälsa kommer att tillsättas.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström bjöd med anledning av detta in till ett möte om jämlik hälsa som en upptakt till det fortsatta arbetet. De frågor som stod på programmet var: Hur tar vi vara på befintlig kunskap och vunna erfarenheter? Hur får vi bred delaktighet i kommissionens arbete? Kan vi investera bort ohälsa?

Bland talarna fanns bland annat professorerna Denny Vågerö och Margareta Kristensson, Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström samt Anders Ekholm, vice vd vid institutet för Framtidsstudier. Inbjudna deltagare var representanter från forskningsvärlden, myndigheter, näringslivet och civilsamhället.

Publicerad 2015-02-04