Regeringen anslår stöd till stödlinjer

Regeringen har beslutat att anslå 15 miljoner kronor till stödlinjerna Alkohollinjen, Sluta-Röka-Linjen, Stödlinjen för spelare och anhöriga samt Alkoholhjälpen.

– Jag ser regeringens stöd som ett kvitto på det goda arbete vi utför och de goda resultat vi uppnår. Inför framtiden behövs ytterligare resurser så att vi kan fortsätta att utveckla vårt arbete med att stödja dem som vill förändra sina levnadsvanor, säger Lene Nordstrand, enhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samt chef för Sluta-Röka-Linjen och Alkohollinjen.

Stödlinjerna drivs av Stockholms läns landsting, men är öppna för vem som helst oavsett var i landet man bor.

Publicerad 2016-04-08