Lyckat projekt med fler BVC-hembesök kan bli permanent

Rinkebyprojektet erbjuder alla förstagångsföräldrar hembesök från barnsjuksköterska och föräldrarådgivare. Projektet har blivit så lyckat att det nu utreds om det ska bli permanent och införas i hela Stockholms län.

Förstagångsföräldrar erbjuds vanligtvis hembesök från Barnavårdscentralen (BVC). I Rinkeby har Rinkebyprojektet gjort det möjligt för förstagångsföräldrar att få fler hembesök från ett team bestående av barnsjuksköterska och föräldrarådgivare.

Försöket har blivit så lyckat att Hälso- och sjukvårdsnämnden nu utreder om hembesöksprogrammet kan utökas och införas permanent i hela Stockholms län. I ett uttalande skriver nämnden att Rinkebyprojektet är viktigt i socioekonomiskt utsatta områden, både för föräldrar och barn och för personal inom landsting och kommun.

Bo Burström, som är enhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Stockholms läns landsting, var med och startade projektet och nu har varit med och utvärderat det. Han tycker att förslaget om att utöka och permanenta projektet är fantastiskt.

– Om man vill uppnå jämlikhet i hälsa på lika villkor, så är det här ett sätt. De barn vars familjer har större behov får mer hjälp än de som klarar sig ganska bra själva, säger han i en artikel i Dagens Medicin.

Om projektet

Rinkebyprojektet startade 2013 som ett samarbete mellan Stockholms läns landstings barnavårdscentral och socialtjänsten i Rinkeby. Projektet, som pågick fram till 2015, innebar att barnsjuksköterskor och föräldrarådgivare åkte ut på hembesök i team. Familjerna erbjöds upp till sex hembesök.

"Stor skillnad"

Hanna Arvidsson som är en av de barnsköterskor i Rinkeby som har deltagit i projektet tycker att det har varit stor skillnad.

– Tidigare kände man sig lite otillräcklig, att det var ont om tid att hinna möta alla behov som finns. Den extra tiden och samarbetet med föräldrarådgivarna gör att man känner sig mer tillfredsställd efter besöket, berättar hon i Dagens Medicin.

Mycket handlar om att informera föräldrarna om var de ska vända sig om barnet är sjukt, om egenvård och 1177, och om barnsäkerhet.

– Föräldrarna blir tryggare och får en bättre introduktion till det svenska systemet och hur man ser på samspelet mellan föräldrar och barn i Sverige, berättar Hanna Arvidsson.

Resultaten av projektet har visat sig så goda att Rinkeby barnavårdscentral valt att fortsätta med utökade besök, dock med fyra istället för som tidigare sex.

Publicerad 2016-08-26