Risk för över 1 000 dödsfall i covid-19 i Stockholms län

Ytterligare upp till 1 250 personer riskerar att avlida till följd av covid-19 i Stockholms län, och drygt 5 400 personer i landet. Det visar en beräkning av värsta tänkbara utfall, som presenteras i en ny rapport av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

Sannolikt att ovaccinerade smittas

Coronapandemin har hittills visat att vintern, när många vistas inomhus, leder till högre smittotal i Sverige. Redan nu ökar smittan i delar av Europa. Och när restriktionerna dessutom i stort sett är borta, finns det ett behov av att beräkna vilka risker det innebär i termer av möjlig covid-19-dödlighet. En sådan beräkning av ett värsta tänkbara utfall presenterar CES i den här rapporten.

I ett scenario där alla som är ovaccinerade och inte haft en covid-19-infektion, smittas fram till juni 2022 visar våra beräkningar att upp till 1 250 personer riskerar att avlida i länet och nästan 5 400 personer i hela landet. Om förhållandet till annan allvarlig covid-19-sjuklighet förblir detsamma som det varit tidigare, riskerar ungefär hälften så många hamna på intensivvårdsavdelning (IVA) och drygt fyra gånger så många hamna på sjukhus. 

– Vi tror inte att alla ovaccinerade som ännu inte har haft covid-19 kommer att smittas under den här perioden, det är osannolikt. Men samtidigt är det högst troligt att den som inte redan har haft infektionen eller är ovaccinerad förr eller senare kommer att smittas. Därför är det så viktigt att räkna på den kvarstående risken för dödlighet, säger Stefan Fors, som är en av rapportens författare vid CES.

Högre vaccinationstäckning behövs

Knappt var fjärde ovaccinerad person i Stockholms län och i hela Sverige uppskattas ha genomgått en covid-19-infektion. Om vaccinationstäckningen fortskrider som den gjort hittills, kommer 65 procent av den totala befolkningen i Stockholms län, respektive 73 procent i hela Sverige, vara fullvaccinerade den sista juni 2022 (76 respektive 84 procent av alla som är tolv år eller äldre).

Upp till fyra femtedelar av dödsfallen i rapportens scenario skulle förebyggas om Sverige lyckades lika väl med vaccinationstäckningen som till exempel Portugal, där drygt 87 procent av befolkningen är fullvaccinerad just nu.

– Men sen en tid tillbaka har utvecklingen av vaccinationstäckningen i länet stannat av, säger Stefan Fors.

Den riskerade dödligheten är ungefär en tiondel av den dödlighet som riskerades när epidemin tog fart i Europa under slutet av februari 2020.

– De som är tveksamma till vaccinet eller oroliga för den egna hälsan, måste tydligt uppmärksammas på att risken för allvarliga biverkningar av vaccination är extremt mycket lägre än riskerna för allvarliga komplikationer av själva infektionen. Och sannolikheten att den som är ovaccinerad helt kan slippa infekteras av covid-19 är mycket liten, säger Stefan Fors.

Publicerad 2021-11-11