Riskgrupper och skillnader i hälsa diskuterades under vårens studiedag om tobak

Riskgrupper och man når dem var temat för vårens studiedag om tobak som hölls den 15 maj.

Tisdagen 15 maj genomförde Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, och Akademiskt primärvårdscentrum, APC, sin återkommande studiedag om tobak. Studiedagen som genomförs varje termin, vanligen i maj och november, innehåller en förmiddag med öppen handledning i mindre grupper och en eftermiddag med föreläsningar om det som är aktuellt inom tobaksavvänjning. Studiedagen riktar sig till diplomerade tobaksavvänjare, men även andra intresserade är välkomna.

Denna studiedag besöktes av 30 deltagare från olika delar av hälso- och sjukvården i Stockholms län och temat var ”Vilka är riskgrupperna – och hur når vi dem?”

  • Rosaria Galanti, enhetschef på CES och adjungerad professor på Karolinska Institutet, höll ett föredrag om tobaksvanor och ojämlik hälsa där hon visade på hur tobaksvanor ser ut i olika socioekonomiska grupper.
  • Ulla Lennartsson, barnmorska och hälsopedagog, tidigare enhetschef på Hälsomottagningen i Södertälje beskrev hur hon har arbetat med ”Livsstilsskolan” som är ett sätt att jobba med människor i utsatthet.
  • Amanda Wedenborn, sjuksköterska och tobaksavvänjare på Sluta-Röka-Linjen, berättade om hur det fungerar att jobba med tolk via telefon.
  • En workshop genomfördes i mindre grupper där deltagarna diskuterade hur man jobbar med riskgrupper i sina olika verksamheter.
  • Ann Post, sjuksköterska och driftansvarig på Sluta-Röka-Linjen berättade om hur man jobbar med projektet ”Rökfritt Sverige 2025”.

Publicerad 2018-05-23

Senast ändrad 2020-06-30

Kontakt

Annelie Johansson

Handläggare
driftansvarig Sluta-röka-linjen