Satsning på rökfri ramadan

När den muslimska fastemånaden ramadan inleds på måndag, den 6 juni, startar kampanjen Rökfri Ramadan. Kampanjen är en satsning för folkhälsa och rökfrihet i stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Det är vanligare att röka i Järvas stadsdelar, i nordvästra Stockholm, än i de flesta andra stadsdelar i Stockholm. Därför är det viktigt att i dessa områden nå ut med information om rökningens skadeverkningar och fördelarna med att sluta röka. Därför medverkar Sluta-Röka-Linjen i kampanjen Rökfri Ramadan.

Under ramadan får muslimer inte röka under dygnets ljusa timmar vilket gör att fastemånaden passar bra för ett rökstopp. I kampanjmaterialet för Rökfri Ramadan finns en folder som anger ramadans bönetider. På folderns baksida berättas det, på flera språk, om rökningens skadeverkningar och hälsofördelar med att sluta röka. Där finns även kontaktuppgifter till Sluta-Röka-Linjen och uppmaningar om att ringa linjen om man behöver hjälp och råd vid rökstopp.

Under ramadan kommer informationsbroschyren och annat material med sluta rökabudskap att delas ut i samband med bönetiderna i stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Kampanjen är ett samarbete mellan Stockholm stad - stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Riksförbundet VISIR (Vi Som Inte Röker), Sluta-Röka-Linjen, Islamiska förbundet i Järva och Islamiska kulturcenter i Rinkeby. 

Publicerad 2016-06-02