Rökningen minskar – andelen snusare ökar

Andelen rökare i Sverige har halverats sedan slutet av 1980-talet. Samtidigt ökar andelen som snusar dagligen, framför allt bland kvinnor. Det visar färsk statistik från OECD.

Undersökningen från OECD visar att Island, Sverige och Norge har lägst andel rökare i Europa, men när man mäter tobaksanvändning och även räknar med snusare blir bilden en annan.  När man mäter andelen som röker och/eller snusar dagligen är andelen dagliga tobaksanvändare i Sverige dubbelt så hög som när enbart rökning inkluderas.

I slutet av 1980-talet uppgav knappt 1 procent av kvinnorna att de snusade varje dag, medan 17 procent av männen gjorde det. 2016–2017 snusade 22 procent av männen och 5 procent av kvinnorna. Totalt sett har tobaksanvändningen i Sverige minskat från 34 till 23 procent.

Tobaksförebyggande arbete

Sedan många år tillbaka pågår ett tobaksförebyggande arbete i Sverige, liksom i flera andra länder, med målsättningen att minska användningen av tobak. Sedan 1977 är det i Sverige krav på att cigarettpaket ska vara försedda med varningstext. I och med anpassningen till EU:s tobaksdirektiv ska dessa varningstexter även omfatta en varningsbild. Direktreklam för tobak är förbjudet i Sverige sedan 1993. Ett annat exempel på en åtgärd mot tobaksanvändning är det rökförbud som infördes i Sverige år 2005 i bland annat restauranger och lokaler som används av dem som reser med kollektivtrafik. I ett förslag till ny tobakslag från regeringen föreslås bland annat att rökförbudet ska utökas och även omfatta vissa allmänna platser utomhus, som till exempel lekplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger.