Unik diabetesstudie följer upp deltagare efter 20 år

Med stöd av Stockholms läns landsting inleddes under 1990-talet en studie av cirka 8 000 personer avseende förekomst av typ 2-diabetes och relaterade tillstånd. Studien följdes upp efter tio år och nu görs en tjugoårsuppföljning.

I studien Stockholms diabetespreventiva program (SDPP) deltar cirka 8 000 personer i fem kommuner, som följs avseende förekomst av typ 2-diabetes, övervikt, högt blodtryck och dess riskfaktorer. Studien inleddes på 1990-talet, då deltagarna var 35-56 år, och vid uppföljningen cirka tio år senare deltog drygt 70 procent av deltagarna. Undersökningarna har lett till ny kunskap om faktorer som påverkar risken för diabetes, övervikt/fetma och högt blodtryck, samt om förekomsten av dessa tillstånd i olika åldersgrupper och sociala grupper.

Tjugoårsuppföljning

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) genomför sedan 2014 en tjugoårsuppföljning av deltagarna i SDPP. Uppföljningen görs i samarbete med Gustavsbergs vårdcentral, Bollmora vårdcentral, Valsta vårdcentral, Karolinska Universitetslaboratoriet (Studiecenter för laboratoriemedicin samt provtagningsenheten i Upplands Väsby) och Karolinska Institutet.

Syftet med denna rapport är att ge en fullständig sammanställning av vilka data och prover som samlats in vid SDPP:s tre vågor samt hur undersökningarna har gått till.

Publicerad 2016-09-12