Film: Folkhälsorapport 2019 om hälsoläget i Stockholm

I höst lanseras Folkhälsorapport 2019 som beskriver hälsoläget  i Stockholms län. Rapporten handlar bland annat om sjukdomsbörda, livsvillkor och skillnader i hälsa i länet. Se filmen där Cecilia Magnusson, verksamhetschef för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), berättar om syftet med rapporten.

Hur ser sjukdomsbördan ut i Stockholms län? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Frågorna är viktiga, exempelvis för att förstå hur hälsan kan främjas, hur skolan ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett liv i god hälsa, hur individen själv ska kunna påverka sin hälsa och för att planera hälso- och sjukvård efter befolkningens behov.

Folkhälsorapport 2019 ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm.

– Vi ger ut folkhälsorapporten vart fjärde år. I den beskriver vi hälsoläget i Stockholms län och hur det förändras över tid. Rapporten blir ett viktigt underlag för insatser som vi vet verkligen fungerar, men också för att vården ska nå ut till den som bäst behöver den, säger Cecilia Magnusson, verksamhetschef för CES, i filmen om rapporten.

Syftet med rapporten är att informera om det aktuella folkhälsoläget och om folkhälsoutvecklingen över tid i Stockholms län. Årets folkhälsorapport blir den nionde som ges ut av Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting).