Se filmen från Stockholm Public Health Lectures om Communities That Care

Den 13 februari hölls Stockholm Public Health Lectures om den förebyggande modellen Communities That Care. En av grundarna till modellen, David Hawkins, föreläste om hur lokalsamhället kan arbeta förebyggande för att stärka ungas hälsa. Därefter hölls en paneldiskussion om hur Stockholm stad och Region Stockholm resonerar kring förebyggande arbete och ungas hälsa.

David Hawkins föreläste om sitt arbete och om Communities That Care, CTC, under föreläsningen Using Prevention Science to Guide Community Action i Stockholm den 13 februari.

Se filmen från föreläsningen genom att klicka här eller på bilden.

Hawkins har i över 30 år arbetat med att studera skydds- och riskfaktorer i ungas liv. Hans intresse väcktes när han arbetade inom kriminalvården där han mötte unga människor.

‒ Jag kände ofta att någon skulle behövt göra något för de här unga personerna innan de kom till mig och jag blev intresserad av möjligheterna till förebyggande insatser, berättar David Hawkins.

Han utarbetade CTC som är en forskningsbaserad modell för förebyggande arbete som ger lokalsamhället verktyg att arbeta med ungdomars ohälsa och beteendeproblem. Modellen utgår från att identifiera risk- och skyddsfaktorer i ungas närhet och liv för att sedan genom evidensbaserade insatser arbeta med dessa.

Inom CTC samverkar olika lokala aktörer som skola, socialtjänst, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv med syftet att skapa en positiv social utveckling och skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler.

I den efterföljande paneldiskussionen medverkade  Stockholm stads socialborgarråd Jan Jönsson (L) och Fredrik Lindencrona, projektledare för Strategi för främjande av psykisk hälsa inom Region Stockholm. Moderator var Cecilia Magnusson, verksamhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, samt professor i folkhälsoepidemiologi vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

 

Publicerad 2020-03-03