Film: Stockholm Public Health Lectures om sjunkande medellivslängd

Den 14 maj livesände vi från Stockholm Public Health Lectures. Föreläsningen handlade om sjunkande medellivslängd i västvärlden, och du kan se den här.

Se sändningen här: http://presenter.qbrick.com/?pguid=445f4f16-3100-4eb7-9075-ab0a313c3520

Under föresläsningen diskuteras den dramatiska förändringen av folkhälsoläget: att medellivslängden sjunker bland unga och medelålders amerikaner. En liknande trend anas i Storbritannien. Varför händer detta, vilka blir konsekvenserna, och hur kan vi undvika en liknande utveckling i Sverige?

Under föreläsningen diskuteras den sjunkande medellivslängden som är ett oroväckande trendbrott. Gästföreläsare är Amy Berrington de González, expert från National Institutes of Health, Washington DC och Andreas Bergh, nationalekonom vid Lunds universitet.

Stockholm Public Health Lectures arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tillsammans med Karolinska Institutet.