Film: CES ger metodstöd i implementering för chefer

Chefer har en avgörande roll vid implementering av nya metoder och riktlinjer. Därför erbjuder enheten för implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) en kostnadsfri kurs i implementering för chefer.

Se och hör Anton Tollin och Robert Lundmark berätta om metodstöd i implementering för chefer i filmen som gjorts om kursen.

Metodstöd i implementering för chefer baseras på den senaste forskningen inom implementering och ledarskap. Kursen riktar sig till chefer inom hälso- och sjukvården samt kommunala verksamheter inom Stockholms län.

Vad lär man sig?

  • Identifiera hur du som chef leder implementering i dagsläget och hur ditt ledarskap kan utvecklas.
  • Leda planering, genomförande och utvärdering av ett aktuellt implementeringsarbete.
  • Analysera specifika förutsättningar på den egna arbetsplatsen som påverkar implementering.
  • Coacha och stödja medarbetare på ett sätt som skapar engagemang.

Ny kurs i höst

Under hösten planeras en ny omgång av metodstöd i implementering för chefer, mer information om detta kommer inom kort.

Är du intresserad av att veta mer om implementering, besök folkhalsoguiden.se/implementering eller mejla oss på adressen nedan.