Ny kommunfunktion för ännu bättre måltider

SkolmatSverige lanserar en ny, efterfrågad funktion med syfte att hjälpa kostchefer i kommunerna att följa upp och utveckla skolmåltidsverksamheten.

Den nya funktionen innebär att den som är ansvarig kan få en helhetsbild och en resultatrapport över kvaliteten på kommunens skolmåltider.

– Den nya funktionen är framtagen efter önskemål från kommunerna själva och har som syfte att hjälpa dem att följa upp och utveckla skolmåltidsverksamheten på en övergripande nivå, säger SkolmatSveriges projektledare Emma Patterson.

Kommunfunktionen gör det möjligt att generera en rapport som sammanställer det totala resultatet för de kommunala grundskolor inom kommunen som har använt SkolmatSveriges verktyg. Genom att regelbundet skapa en kommunrapport kan resultaten lätt följas upp över tid och långsiktiga mål för verksamheten sättas.

Genom kommunfunktionen får användaren även veta vilka kommunala skolor i kommunen som har använt SkolmatSveriges verktyg, vem som är ansvarig kontaktperson på varje skola, vilka olika nivåer av verktyget som skolorna har genomgått samt om man har använt elev- och personalenkäterna.

– Vi hoppas att kommunfunktionen och kommunrapporten kommer att vara till stor nytta vid planering och utveckling av skolmåltidsverksamheten inom alla kommuner i Sverige, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Med denna funktion blir det lättare för kommunerna att få överblick över skolmåltidsverksamheten. Rapporten kan exempelvis användas som underlag inför beslut om kommande satsningar och åtgärder för att förbättra skolmåltiderna i kommunen säger Eva Sundberg, projektledare på Nationellt centrum för offentliga måltider inom vård, skola och omsorg på Livsmedelsverket.

Publicerad 2014-10-27