Skolor som använder verktyget SkolmatSverige förbättrar kvaliteten på sina skolmåltider

En sammanställning av skolmåltidens kvalitet läsåret 2014/15 visar att skolor som använder SkolmatSveriges verktyg blir bättre. 

För tredje året i rad sammanställer SkolmatSverige hur skolmåltidens kvalitet ser ut nationellt. Sammanställningen sker utifrån sex olika aspekter och baseras på data från över 500 skolor som använder verktyget SkolmatSverige under läsåret 2014/15.

– Återigen ser vi att skolor som använder verktyget blir bättre. Dessutom har en större andel börjat utvärdera fler aspekter av skolmåltidens kvalitet. Det är positivt, inte minst för eleverna, eftersom det behövs ett helhetsperspektiv för att utveckla skolmåltiden, säger Emma Patterson, verksamhetsledare för SkolmatSverige.

För att en måltid ska bli bra och eleverna ska äta maten behövs mer än bara näringsriktig mat – skolan måste ha ett helhetstänk där man tar hänsyn till trivsel, måltidsmiljön, möjligheter till inflytande, pedagogiska aspekter och andra faktorer som påverkar elevernas måltidsvanor. Verktyget är tänkt att stödja skolor i detta arbete.

För första gången släpps även en sammanställning på regional nivå, nämligen över Stockholms län, länet med största andel skolor anslutna till SkolmatSverige. Idag har 71 procent av grundskolorna i länet anslutit sig till verktyget. Motsvarande siffran för landet är 35 procent.

Fakta från rapporten

  • Totalt använde 530 grundskolor, både kommunal och fristående, verktyget under läsåret 2014/15, motsvarande 11 procent av alla skolor. En signifikant högre andel av skolorna besvarade fler av de sex områden som ingår i verktyget än tidigare år.
  • Skolor som har upprepat användningen av verktyget sedan 2012 har signifikant bättre resultat inom kategorierna service och pedagogik och miljöpåverkan än skolor som endast har använt det för första gången. En tidigare rapport hade visat ett liknande resultat gällande näringsriktighet.

Om SkolmatSverige

SkolmatSverige har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting (SLL) i samarbete med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket (SLV). Det drivs numera av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin på SLL.

Publicerad 2015-11-18

Kontaktperson: Emma Patterson