Sluta-Röka-Linjen lanserar informationsfilm

Nu lanserar Sluta-Röka-Linjen en ny informationsfilm.

Filmen finns i två olika versioner, en lite längre samt en kortversion. Syftet är att informera rökare och snusare om Sluta-Röka-Linjen.

– Filmen bygger på olika situationer som man som tobaksbrukare säkert känner igen sig i. Vi har sedan länge haft ett behov av att genom rörlig media berätta mer om Sluta-Röka-Linjen och det stöd som vi kan ge. Vår förhoppning är därför att det är fler som tar steget och vill sluta med sitt tobaksbruk, säger Ann Post, driftansvarig på Sluta-Röka-Linjen.

Filmerna är en fortsättning på den tidigare uppmärksammade kampanjen ”Det är tufft att röka” som bland annat synts i kvällspressen och i kollektivtrafiken.

Spridning via social medier

Filmerna finns på Youtube och kommer till en början att spridas via sociala medier och webbsidor. Senare i höst sker en större riktad lansering där filmen bland annat kommer att visas i väntrum på vårdcentraler i olika delar av Sverige.

Se filmerna via länkarna på sidan. Filmerna är textade på svenska.

Publicerad 2017-07-05

För mer information