Nytt EU-direktiv innebär hänvisning till Sluta-Röka-Linjen på cigarettpaketen

Sverige har fått en skärpt tobakslag som anpassas till EU:s direktiv. Förändringarna innebär bland annat att hälsovarningarna på cigarettpaketen ska bli större, 65 procent av paketens fram- och baksida, och omfatta både bild på rökningens konsekvenser, varningstext samt en hänvisning till Sluta-Röka-Linjen.

Åtgärderna syftar till att göra tobak mindre attraktiv för framför allt ungdomar. Det blir förbjudet att smaksätta cigaretter och rulltobak med så kallade karaktäristiska smaker, ett förbud som i dagsläget däremot inte gäller för snus. 

Antalet cigaretter i ett paket måste vara 20 stycken och det är inte tillåtet att sälja lösa cigaretter. Tobaksförpackningar får inte innehålla information om innehållet av nikotin, tjära och kolmonoxid som ses som vilseledande. Förpackningarna får inte heller likna livsmedel eller kosmetiska produkter.
Lagen trädde i kraft den 20 maj 2016, men försäljning av lagerhållna paket får ske under ett år.

Sluta-Röka-Linjen har förberett sig
I flera länder, bland annat Holland (2002), Australien (2006) och Kanada (2012) har märkning med hälsovarningar medfört en markant ökning av antalet inringare till landets så kallade quitlines.

– Sluta-Röka-Linjen har förberett sig genom att öppna ett chattforum för att kunna svara på enklare frågor om tobak och hur man kan sluta. Samtalsstöd på andra språk erbjuds också av flerspråkiga rådgivare alternativt via trepartsamtal där landstingets tolktjänst kopplas in. Linjen är en bra resurs att hänvisa till när det gäller tobaksavvänjning och vårt mål är att vara tillgängliga för så många som möjligt, säger Ann Post, driftsansvarig för Sluta-Röka-Linjen.

Förslag på skärpt lagstiftning i tilläggsdirektiv
Regeringen vill också ytterligare skärpa lagstiftningen och föreslår i sitt tilläggsdirektiv Nya steg mot ett minskat tobaksbruk bland annat att:

  • Det ska vara förbjudet att förvara tobaksvaror synliga för kunden.
  • Försäljning med tobaksvaror ska endast få bedrivas av den som har tillstånd.
  • Nuvarande rökförbud ska utvidgas och omfatta även vissa allmänna platser utomhus; uteserveringar, entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till vid färdmedel, inhägnade platser för idrottsutövning och allmänna lekplatser
  • Snus och tuggtobak ska inte lyda under livsmedelslagen. Förbud att på snusförpackningarna hänvisa till smak, doft eller tillsats. Styckeförpackningar av snus måste innehålla minst 20 portioner.

Fakta om rökning
Socialstyrelsen uppskattar att cirka 12 000 personer avlider på grund av sin rökning varje år och cirka 200 dödsfall beräknas bero på passiv rökning. I Sverige röker tio procent av männen och tolv procent av kvinnorna dagligen det vill säga drygt en miljon. Det är runt 16 000 nya ungdomar som börjar röka varje år.

Publicerad 2016-05-23