Sluta-Röka-Linjen uppmärksammas i publikation från WHO

Den 17-21 mars hålls världskonferensen ”Tobacco or Health” i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Medarbetare från Sluta-Röka-Linjen kommer bland anat att medverka i workshopen ”Tobacco Quitlines”.

Under konferensen presenteras den nya publikationen “Empower Women Facing the Challenge of Tobacco Use in Europe”, där Sluta-Röka-Linjen finns omnämnd under rubriken "Swedish national tobacco quitline: women’s alternative (Sweden)" (se pdf-fil här intill, sid 31).

Enligt Tobakskonventionens artikel 14, ska de länder som anslutit sig (180 länder idag, varav Sverige år 2005), erbjuda lättillgänglig hjälp att sluta med tobak.

- Vi är glada för att den svenska Sluta-röka-linjen, som framgångsrikts utvecklats sedan 1998, får föregå som ett gott exempel på stöd i tobaksavvänjning, inte minst till kvinnor, säger Ann Post, driftsansvarig för Sluta-Röka-Linjen.

 

 

Publicerad 2015-03-12

Kontaktperson: Ann Post