Sluta-Röka-Linjens årsrapport 2016

Den nya tobakslagen, som togs i bruk i maj 2016 fördubblade antalet samtal till Sluta-Röka-Linjen under hösten. Läs om detta och mycket mer i Sluta-Röka-Linjens årsrapport 2016.

Sluta-Röka-Linjen (SRL) är sedan snart 20 år en nationell samhällstjänst som erbjuder stöd till rökare och snusare som vill förändra sina tobaksvanor. Linjen drivs av Stockholms läns landsting och finansieras av statliga medel.

Under 2016 har 5 000 samtal om tobak genomförts – 42 procent av dem som ringde till linjen gjorde det för första gången. 

Linjen har under året arbetat vidare med närvaron på internet – på hemsida, chatt och i sociala medier. Linjen har även utvecklat stödet på andra språk än svenska och genomfört marknadsföringssatsningar.

Versksamhet i utveckling

Sluta-Röka-Linjen har goda förutsättningar att utveckla sitt arbete med att få kontakt med fler rökare och erbjuda professionellt stöd till den som vill sluta. 
Målsättningen är att vara en lättillgänglig och pålitlig resurs som bidrar till regeringens mål och vilja att halvera andelen dagligrökare i Sverige till år 2025.

Publicerad 2017-04-21

Kontaktperson