Nya cigarettpaket har hänvisning till Sluta-Röka-Linjen

I och med EU:s nya tobaksdirektiv ska cigarettpaket ha varningstexter i både text och bild. På paketen finns även ett gult fält med hänvisning till Sluta-Röka-Linjen.

Cigarettpaket med varningsbilder går nu att hitta i butikerna runt om i Sverige och senast den 20 maj 2017 ska alla tobakspaket ha det nya utseendet med hälsovarningar i både text och bild. På paketen ska enligt EU:s direktiv finnas en hänvisning till avvänjningsstöd. På paketen finns ett gult fält med texten: ”Sluta-Röka-Linjen 020-84 00 00 hjälper personer som vill sluta röka”.

Ökar chansen till tobaksfritt liv

Genom att ta hjälp av kvalificerat stöd ökar chanserna till ett tobaksfritt liv. Sluta-Röka-Linjen tar gärna emot samtal och lyssnar på dina tankar och funderingar runt att sluta röka eller snusa! De som svarar på Sluta-Röka-Linjen är kvalificerade tobaksavvänjare och samtalen är gratis.

Bild: ©European Union

Publicerad 2016-09-28