Sociala omständigheter påverkar risk för depression bland unga

Barn som lever med en ensamstående förälder eller har arbetslösa föräldrar har störst risk för depressiva symptom i tonåren. Det visar en studie som gjorts inom Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Depression är ett stort folkhälsoproblem i Sverige idag. Bland unga har såväl självrapporterad som diagnostiserad depression ökat, både för pojkar och flickor. Depression i tonåren är en riskfaktor för depression senare i livet såväl som för andra typer av psykisk ohälsa samt drogmissbruk och självmord. Depression har också lyfts fram som en riskfaktor för låg utbildningsnivå och arbetslöshet. 

En studie som gjorts inom CES visar att sociala omständigheter i barndomen kan påverka risken för depressiva symptom i tonåren. Barn som lever med en ensamstående förälder har störst risk för depressiva symptom.

Låg utbildningsnivå och arbetaryrke hos föräldrarna innebar också högre risk för depressiva symptom. En möjlig förklaring kan vara att barn i dessa grupper oftare exponeras för ekonomiska svårigheter eller konflikter i hemmet. En annan förklaring kan vara bristande möjligheter att hindra att lättare psykiska besvär utvecklas till mer allvarliga.

Tidiga åtgärder behövs

Studien tyder på att åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa kan och bör sättas in tidigt. Fler studier behövs kring vilka förebyggande åtgärder som är effektiva bland unga, speciellt bland unga i socialt och ekonomiskt utsatta miljöer.

Publicerad 2016-08-04

Kontaktperson