Två förskolebarn visar accelerometer

Start för Rörelseprojektets mätningar av förskolebarns fysiska aktivitet

Mätningarna av förskolebarns fysiska aktivitet, inom det som kallas Rörelseprojektet, har nu startat. Projektet ska mäta omkring 3 000 förskolebarns fysiska aktivitet. Målet är att pröva om en strategi för fysisk aktivitet för förskolan kan påverka hur mycket barn rör på sig.

Bakom projektet står Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med Stockholms stads förskolor.

Först ut i mätningen är barn på utvalda förskolor i Stockholms innerstad; på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Senare får även förskolor i Söderort och Norrort möjlighet att delta.

Mätningen pågår under en vecka

Barnen får under en veckas tid bära en så kallad accelerometer, ett litet mätinstrument som ska mäta rörelse och vila. Accelerometern ser ut som en klocka och sätts på armen. Barnens vikt, längd och handstyrka kontrolleras också.

Efter att barnen mätts delas deltagande förskolor upp i kontrollförskolor och interventionsförskolor. På kontrollförskolorna fortsätter verksamheten som vanligt, medan interventionsförskolorna får ta del av en strategi för fysisk aktivitet, med insatser för att öka den fysiska aktiviteten på förskolorna.

Prövar om en strategi kan öka barns fysiska aktivitet

Efter sex månader upprepas mätningarna på barnen och resultaten sammanställs. Efter det kan jämförelser göras mellan förskolor som arbetat med en strategi för fysisk aktivitet och förskolor som inte gjort något utöver det vanliga.

– Vi hoppas att projektet ska visa att en strategi för fysisk aktivitet i förskolan gör att barn rör på sig mer. En stor andel av alla barn i förskoleålder, oavsett socioekonomisk bakgrund, spenderar en stor del av sin vakna tid i förskolan. Så förskolan är en viktig arena för att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet tidigt i livet och därmed bidra till en jämlik hälsa, säger Daniel Berglind, ansvarig forskare i Rörelseprojektet.

Fler förskolor får möjlighet att delta

Senare i oktober kommer Rörelseprojektet till utvalda förskolor i Hägersten-Älvsjö, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta. I november får förskolor i Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Bromma möjlighet att delta.

Publicerad 2020-10-02