Stillasittande är farligt för hälsan även bland fysiskt aktiva personer

Finn Rasmussen, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bloggar på Folkhälsoguiden om hälsoriskerna vid stillasittande.

Stillasittande (sedentary behavior) är en benämning på beteende med låg energiförbrukning i sittande eller liggande ställning. I dag mäter man stillasittande med rörelsemätare som kallas accelerometrar. Man har sett att korta avbrott med muskelaktivitet under stillasittande är gynnsamt för hälsan på lång sikt. Stillasittande handlar i hög grad om skärmtid, det vill säga tid framför tv, dator eller surfplatta.

En ny systematisk litteraturöversikt bekräftar att långvarig stillasittande ökar risken för typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomer samt dödlighet i alla sjukdomar[1]. För barn är vetenskapliga evidensen svagare. Hälsoriskerna vid stillasittande är oberoende av grad av fysisk aktivitet, det vill säga om människor är aktiva på måttlig/hård nivå eller inte.

Litteraturöversikten visar att risken för förtida död i alla orsaker är 26 procent högre bland stillasittande män och kvinnor i jämförelse med dem som inte är stillasittande. Inom gruppen av stillasittande är risken för förtida död 20 procent högre bland långvarigt stillasittande, men fysiskt inaktiva personer i jämförelse med dem som är lika stillasittande, men fysiskt aktiva.

Alla som arbetar hälsofrämjande kan bli mer uppmärksamma på hälsoriskerna med stillasittande och vi behöver evidensbaserade råd i Sverige om stillasittande på samma sätt vi idag har råd om fysisk aktivitet i vardagen. 

1. Biswas, A., et al., Sedentary time and its association with risk for disease incidence, mortality, and hospitalization in adults: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med, 2015. 162(2): p. 123-32.

Finn Rasmussen,

Enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting

Publicerad 2015-10-09