Stockholmarnas hälsa fokus i ny enkät

I dagarna börjar utskicket av enkätundersökningen kring folkhälsan i Stockholms län. I år sker undersökningen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för kartläggningen av folkhälsan på nationell nivå.

I slutet av februari och början av mars får nästan 60 000 slumpvis utvalda stockholmare i åldern 16-84 år en inbjudan att delta.

Stockholms läns landsting har genomfört enkätundersökningar av befolkningens hälsa och levnadsförhållanden vart fjärde år ända sedan 1990 och ansvariga är Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

– Enkäterna synliggör stora folkhälsoproblem som annars riskerar hamna lite i skymundan, så som värk och psykisk ohälsa. De upprepade undersökningar har också visat hur psykisk ohälsa ökat över tid, särskilt bland unga. Genom analyser av materialet förstår vi dessutom betydelsen av olika riskfaktorer, säger Cecilia Magnusson, verksamhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Svaren är viktiga

Hur ser sjukdomsbördan ut i Stockholms län? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa?
Svaren på frågorna är viktiga på flera sätt för att förstå hur hälsan kan bli bättre, hur skolan ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett liv i god hälsa, hur individen själv ska kunna påverka sin hälsa och för att planera hälso- och sjukvård efter befolkningens behov.

Resultaten av undersökningen kommer att presenteras i Stockholms läns landstings Folkhälsorapport 2019 och på Folkhälsokollen.

Publicerad 2018-02-26

Senast ändrad 2020-06-30